Tag: levensverzekering

Levensverzekeringen staan in de categorie ‘sommenverzekeringen’.  Dat wil zeggen dat er een bepaalde som geld wordt uitbetaald bij een vooraf overeengekomen gebeurtenis. Een levensverzekering betaalt dus een bepaalde som geld uit bij een bepaalde gebeurtenis. Dit kan zowel zijn bij het in leven zijn van een persoon op een bepaalde datum, het overlijden van de verzekerde of het verlopen van de verzekering.

levensverzekering

Lees verder…